kolmapäev, 1. november 2023

 

TEENUSED JA HINNAKIRI

Detsembrist-Aprillini toimuvad kohtumised vaid Zoom keskkonnas Sulle mugavates kodustes tingimustes! Aeg kohtumiseks vali broneerimiskeskkonnas!


Kui oled otsustanud toimida tavapärasest teistmoodi, on võimalused Sulle juba avatud. Leiame peidetud ressursid, et need Sinu heaks tööle panna!

Toetan Sind allpool kirjeldatud valdkondades läbi erinevate võimalike meetodite:

  • SUHTED- pinged, arusaamatused organisatasioonis, pereringis ja/või üleüldiselt;
  • SÕLTUVUS/KAASSÕLTUVUS vangistatud meeled ja tõkestatud suhted; 
  • DEPRESSIOON ja LÄBIPÕLEMINE- sein on ees, jõuetus, rõõmutus ja apaatsus.
  • TERVIS- tasakaalutused vaimses- ja/ või füüsilises kehas;
  • SPIRITUAALNE KRIIS- teadvustasandi muutumisvajadus, mis ilmneb ärevusena ja tekitab segaduse ja/või unetuse vm. psüühilise seisundi nii mentaalsel, emotsionaalsel kui ka füüsilisel tasandil NB! Vajab kiiret sekkumist selleks ettevalmistunud spetsialisti poolt!

ÄRA JÄÄ MUREGA ÜKSI, LAHENDUS ON ALATI OLEMAS!
Enesearengu pakett "Muutuse lävel"

Enesearengupakett on parim meetod, kui tunned, et enda tööriistad on otsa lõppenud ning vajad olukorrale lahendust ja toetust selleni jõudmisel. 
Kolm kohtumist kahe ja poole tunni vältel ning kahe nädalse ajavahemiku jooksul seob teraapia, eneseanalüüsi ja juhendamise üheks tervikuks sisaldades:
1) probleemi/takistuse tuvastamist
2) eesmärgi seadmist
3) 2 teraapia seanssi Sinule sobivaimas vormis
4) eesmärgi juhtimist ja tegevusi eesmärgini jõudmiseks
5) supervisiooni
6) vajadusel täiendavaid materjale.
7)  lisaks on Sul olemas kahe täiendava nädala jooksul tugi küsimustele, mis võivad tekkida pärast protsessi läbimist.

Mis on Spirituaalne kriis ja isiksuse transformatsioon?

Järjest laialdasem hulk inimesi on oma vaimsete vajadustega nö. otsingutel ja seetõttu huvitunud ka järjest enam erinevatest vaimsetest praktikatest. On tavapärane, et otsingu vajaduse on aktiveerinud elu-olu, kus tuntakse sisemist vajadust ennast paremini mõista. Siht on kaduma läinud ja see nö. ÕNN, mida otsiti on justkui saabunud aga midagi on endiselt puudu! 
Spirituaalse kriisi olukorda võib inimene sattuda läbi mitmete võimaluste:
1)  juhtub iseeneslikult läbi elusündmuse, mis on olnud katolüsaatoriks.
2) liigintensiivne vaimne praktika (meditatsioonid, teraapiad, vaimsed koolitused, jooga, kongid, laagrid jms.)
3)  tahtlik kundaliini esile kutsumine
4) emotsionaalne madalseis, mis sarnaneb depressioonile, kuid erinevus on selles, et eraldumise soovi asemel on pidev värelus, mis otsib väljapääsu ja ei lase rahus nö. vedeleda.

Spirituaalses kriisis olijad tunnevad, et miski nende sees on ärevil, tahab ärgata ning impulsid lähevad aina tugevamaks tekitades ühte või mitut allolevat seisundit/ hirmu ja/või igatsust:
1) kummalised uued hirmud ehk ärevushood (identiteedi küsimused)
2) vajadust pühenduda 
3) vajadust turvalisuse järele
4) saavutada ühendust kõrgema jõuga
5) tähenduse ja eesmärgi puudumine ja küsimused elu mõtte üle, eksistentsiaalne madalseis ning teadmatus, kuidas end aidata?
6) hirm kaotada reaalsustaju ja võimalikud luulud
7) insomnia
8) maania

Spirituaalne kriisi seisund on väga tõsime olukord ja sümptomid on väga sarnased psüühilise kriisi sümptomaatikaga, mis võib halvimal juhul lõppeda psühhioosiga! Tavapärane on segunenud reaalsustaju. Oluline on abi otsida kohe, kriis  ei möödu iseeneslikult ja sellest üle saamiseks on vaja toetajat, kes suudab saada kontakti kriisis oleva inimese sisetajuga, et kriisis olevat inimest mõista ja temaga nö. ühel lainel olla. Spirituaalne kriis on väga individuaalne ja isiklik ning sisaldab eduka läbi mineku korral teadvuse trasformatsiooni ja ühendust oma kõrgema väega.

Kriisi lahenedes on oluline anda endale aega ning puhkust. Järgneb ülemineku periood ja kindlasti on ka see periood inimesele pigem võõras, kus toetuse jätkumine ja teraapiline protsess on vajalik.  Registreeri end läbi broneerimissüsteemi Spirituaalse tasakaalu toetusgruppi, mis toimub regulaarselt, kord nädalas Zoomi vahendusel.  
Läbi spirituaalse kriisi inimese teadvusseisund nihkub ja vanad väärtused ja tõekspidamised  järk-järgult muutuvad, mistõttu tuleb õppida selle järgselt elama uute tõekspidamistega neid igapäevaselt endale omaks võttes ja neid harjutades.

NB! Kui spirituaalne areng on järk-järguline ja teostatud meetoditega, mis võib toetada isiklikke muutusi mina- ja maailmapildis ei tohiks esineda ülemineku kriisi ehk spirituaalset kriisi. Loomulikust ja vajalikust sisemisest arengust võib tekkida hädaolukord, kui kogemuse esiletulek on liigse tahtejõuga, järsk  ja/või traumaatiline.


Mis on bioenergeetiline teraapia?

Bioenergeetiline teraapia, mida peamiselt kasutatakse füüsilise tervise parendamiseks on ka väga tõhus vaimse tervise toetamise meetod. 
Vaimne tervis on siiski alus meie füüsilisele heaolule. Tervenemine algab tegelikult energiakehast füüsilise keha poole. Kui vaimse keha blokeering on lahendatud saab füüsiline keha imiteerida vaimse keha tervist ja algab loomulik tervenemine. 

Bioenergeetilise teraapia on tõhus abiline ka valude korral!
Kroonilised valud on üldjuhul neuroloogilised, mistõttu on valuga elamine kurnav ning depressiooni tekitav. Bioenergeetilise lähenemisega antud valu tüübile on aga võimalik valust vabaneda. Valulised on ka pinged kehas või põletikulised protsessid kudedes, mida bioenergeetiline teraapia väga edukalt tervendab. Praktika jooksul on vaevusest vabastatud  erinevaid pingeid kehas, nn. külmunud õlgu, füüsilisest traumast põhjustatud põletikke, kolmiknärvi valudest ja fibromüalgiast, millega elamine on äärmiselt kurnav.

Bioenergeetilisest teraapiast saad lähemalt lugeda SIIN" Bioenergeetilisese teraapia erietapid"
"Bioenergeetilisese teraapia erietapid"                         Foto: Anna Volmer PhotographyRegulaarsed grupikohtumised ZOOM keskkonnas registreerimisega:


"Tervis on tasakaal" pühapäeviti kell 17.30-18.50       TUTVU & REGISTREERI SIIT

"Spirituaalne tasakaal" reedeti kell 12.00-13.40          TUTVU & REGISTREERI SIIT    

       

 Meie koostöö parima tulemuse huvides tutvu ka olulise infoga ennem teraapia ja/või nõustamisprotsessi alustamist SIIN  ning aeg kohtumisele broneeri SIIN


Elu on potentsiaal ja Sina selle väljendus!

Tugigrupi "Tervis on tasakaal" kohtumine Zoomis pühapäeviti kell 17.30-18.50

Tasakaalu loomine ja hoidmine on õpitav!

Tasakaal on meis siis, kui tunneme end energiliselt ja rahulolevana.  Sageli arvatakse, et kui kerkivad esile emotsioonid nagu kurbus, viha ...

Enim loetud postitused