esmaspäev, 15. jaanuar 2024

 

MUUTUSTE JUHTIMINE

Transformal Change Management 


Vahemikus 10.07-30.07.24 teostan vastuvõtte Viljandis. Muul ajal toimuvad kohtumised  Zoom keskkonnas! Aeg kohtumiseks vali broneerimiskeskkonnas!Vastuvõtud bioenergeetilise teraapia osas avalikkusele lõpetasin detsembris 2023, kuid toetan ning nõustan Sind jätkuvalt allolevatel juhtudel, kui:

 • SOOVID ALGATADA TEADLIKU MUUTUSE- Kuigi teadliku muutuse valimine võib tunduda üsna keeruline ja energiat nõudev samm, on see siiski oluliselt turvalisem, kui võimalus, et muutust tuleb Sinu jaoks kultiveerima kriis. Teadlik muutus nõuab oma mugavustsoonist väljumist, mis loomulikult tekitab teadmatust. Teadmatus tekitab aga ärevust ja ebakindlust, mis võib anda impulsi muutusvajadust edasi lükata. Üsna tihti takistab aga muutust alateadlik mõttemuster, mis on formuleerunud kaitsemehanismiks ja seetõttu takistab enese turvalistest piiridest välja astumist. Muutuste läbiviimisel koos tegutsedes on mitmeid eeliseid. - turvalisem; energiat säästvam; vaatenurki laiendav; analüüsiv, planeeriv, kiirem ning tasakaalukam. 
 • OLED JÕUDNUD SPIRITUAALSESSE KRIISI- see on teadvustasandi muutumisvajadus, mis ilmneb ärevusena ja tekitab segaduse ja/või unetuse vm. psüühilise seisundi nii mentaalsel, emotsionaalsel kui ka füüsilisel tasandil NB! Vajab kiiret sekkumist selleks ettevalmistunud spetsialisti poolt!
 • OLED PIKEMAT AEGA SEGADUSES NING EI MÕISTA KORDUVALT ESILE KERKIVAT KÄITUMUSLIKKU PÕHJUST VÕI KEHALIST AISTINGUT- Antud juhul kasutan TCM nõustamist-teraapiat. Transformal Change Management (TCM) nõustamise-teraapia meetod on välja kujunenud aastate jooksul teostatud nõustamise, bioenergeetilise ja holistilise regressiooni teraapia praktikast. Teraapia protsessi kestel kasutatakse peamiselt peegeldavat vestlust ning koherentset seisundit, leidmaks kehas aisting/kontakt, kus asub blokeering ja seal taga olev lugu, emotsioon ja tähendus, mis kliendi käitumist siiani mõjutab ja tasakaalutust põhjustab. 
  Teostatav ka zoom keskkonnas.


ÄRA JÄÄ ÜKSI, VÄLJAPÄÄS ON OLEMAS!


Enesejuhtimise pakett "Muutuse lävel" 

Enesejuhtimise pakett "Muutuse lävel" on intensiivne meetod, kui tunned, et enda tööriistad on otsa lõppenud ning vajad olukorrale lahendust ja toetust selleni jõudmisel. 
Peamisteks käsitlusvaldkondadeks on vaimne küpsus, visiooni kujundamine ja ellu viimine, valikute tegemine, karjäär, inimestevahelised suhted, efektiivsus, muutuste planeerimine ja ellu kutsumine, meeskonna ühtsus ja kaasamine.
Kolm kohtumist kahe tunni vältel ning kahe nädalse ajavahemiku jooksul seob eneseanalüüsi ja juhendamise üheks tervikuks sisaldades:
 1. muutust võimaldava takistuse tuvastamist
 2. eesmärgi seadmist
 3. vajadusel teraapilise lähenemise Sinule sobivaimas vormis
 4. eesmärgi juhtimist ja tegevusi eesmärgini jõudmiseks
 5. supervisiooni
 6. vajadusel täiendavaid materjale.
 7. lisaks on Sul olemas kahe täiendava nädala jooksul tugi küsimustele, mis võivad tekkida pärast protsessi läbimist.


Eesmärgi juhtimine ja/ või supervisioon


Eesmärgi juhtimise protsess on suunatud potentsiaali avastamisele, motivatsiooni turgutamisele, tegutsemissuuna leidmisele, püstitatud eesmärkide elluviimisele. Sisuks võib olla konkreetse probleemi lahendamine, kuid ka efektiivsuse tõstmine tervikuna.


Supervisioon on süstemaatiline nõustamisprotsess. Vajalik eelkõige inimestega töötavatele professionaalidele ja nende tööle.

Supervisiooni kasutamine annab häid tulemusi eelkõige sotsiaaltöö-, haridus, täiskasvanuharidus-, personalitöö-, tervishoiu-, psühhoteraapia, hoolekandevaldkonnas töötavate inimeste puhul.

Peamised temaatikad, mida supervisioonis jõustatakse: 

 1. Individuaalne areng ja professionaalse kompetentsuse suurenemine 
 2. Stressi juhtimine ja läbipõlemise ennetamine
 3. Suhtlemise ja koostöö paranemine 
 4. Meeskonna ühtsuse ja efektiivsuse loomine 
 5. Tööprotsessi kvaliteet ja rahulolu kasvatamine
 6. Organisatsiooni juhtimiskvaliteedi paranemine.

Eesmärgi juhtimise ja supervisiooni sihtrühm on eelkõige suunatud spirituaalse kriisi ületanud ning "muutuste lävel" paketi läbinutele, kus  toetusvajadus võib teekonnal edasi liikumisel olla värskendav ja edasiviiv.

Mis on Spirituaalne kriis ja isiksuse transformatsioon?

Järjest laialdasem hulk inimesi on oma vaimsete vajadustega nö. otsingutel ja seetõttu huvitunud ka järjest enam erinevatest vaimsetest praktikatest. On tavapärane, et otsingu vajaduse on aktiveerinud elu-olu, kus tuntakse sisemist vajadust ennast paremini mõista. Siht on kaduma läinud ja see nö. ÕNN, mida otsiti on justkui saabunud aga midagi on endiselt puudu! 
Spirituaalse kriisi olukorda võib inimene sattuda läbi mitmete võimaluste:
 1. juhtub iseeneslikult läbi elusündmuse, mis on olnud katolüsaatoriks.
 2. liigintensiivne vaimne praktika (meditatsioonid, teraapiad, vaimsed koolitused, jooga, kongid, laagrid jms.)
 3. tahtlik kundaliini esile kutsumine
 4. emotsionaalne madalseis, mis sarnaneb depressioonile, kuid erinevus on selles, et eraldumise soovi asemel on pidev värelus, mis otsib väljapääsu ja ei lase rahus olla.
Spirituaalne kriis on seisund, milles inimene kogeb sügavat vaimset ebamugavust, kahtlusi, segadust või konflikte oma uskumuste, väärtuste ja elu mõttega seotud küsimustes. Kriisi võib langeda eluliste sündmuste koosmõjul nagu trauma või kaotuse kogemus, suurema elumuutusega silmitsi seistes või ka sügavama vaimse arengu vajadusest.
Spirituaalses kriisis olijad tunnevad, et miski nende sees on ärevil, tahab ärgata ning impulsid lähevad aina tugevamaks tekitades ühte või mitut allolevat seisundit/ hirmu ja/või igatsust:
 1. kummalised uued hirmud ehk ärevushood (identiteedi küsimused)
 2. vajadust pühenduda 
 3. vajadust turvalisuse järele
 4. saavutada ühendust kõrgema jõuga
 5. tähenduse ja eesmärgi puudumine ja küsimused elu mõtte üle, eksistentsiaalne madalseis ning teadmatus, kuidas end aidata?
 6. hirm kaotada reaalsustaju ja võimalikud luulud
 7. insomnia
 8. maania
Spirituaalne kriisi seisund on väga tõsime olukord ja sümptomid on väga sarnased psüühilise kriisi sümptomaatikaga, mis võib halvimal juhul lõppeda psühhioosiga! Tavapärane on segunenud reaalsustaju. Oluline on abi otsida esimesel võimalusel, kriis ei möödu iseeneslikult ja sellest üle saamiseks on vaja toetajat, kes suudab saada kontakti kriisis oleva inimese sisetajuga, et kriisis olevat inimest mõista ja temaga nö. ühel lainel olla. Spirituaalne kriis on väga individuaalne ja isiklik ning sisaldab eduka läbi mineku korral teadvuse trasformatsiooni  ja selgema vaimse enesetadlikkuse.
Kriisi lahenedes on oluline anda endale aega ning puhkust. Järgneb ülemineku periood ja kindlasti on ka see periood inimesele pigem võõras, kus toetuse jätkumine ja teraapiline protsess on vajalik.  
Registreeri end läbi broneerimissüsteemi Spirituaalse tasakaalu toetusgruppi, mis toimub regulaarselt, kord nädalas Zoomi vahendusel.  
Läbi spirituaalse kriisi inimese teadvusseisund nihkub ja vanad väärtused ja tõekspidamised  järk-järgult muutuvad, mistõttu tuleb õppida selle järgselt elama uute tõekspidamistega neid igapäevaselt endale omaks võttes ja neid harjutades.

NB! Kui spirituaalne areng on järk-järguline ja teostatud meetoditega, mis võib toetada isiklikke muutusi mina- ja maailmapildis ei tohiks esineda ülemineku kriisi ehk spirituaalset kriisi. Loomulikust ja vajalikust sisemisest arengust võib tekkida hädaolukord, kui kogemuse esiletulek on liigse tahtejõuga, järsk, pidurdatud (muutuse vajaduse eiramine) ja/või traumaatiline.


TCM nõustamine-teraapia

Transformal Change Management (TCM) teraapia on meetod, kui vajad raputust, et tuvastada mõttemustrid ning astuda välja oma olukorrast, mis on muutunud liig stressirohkeks ja nö. väljakannatamatuks.

Üldjuhul on tegemist olukorraga, kus mõttemustrid/ kaitsemehhanismid on sügavale juurdunud ja peidetud, et nendeni jõudmine on raskendatud. Oled pidevas nn. taustaemotsiooni valduses.

TCM teraapia on peamiselt peegeldaval vestlusel ning keha tunnetusel põhinev intensiivne, avameelselt otsekohene teraapia meetod, mis tekitab võimaluse jõuda inimese psüühikas turvaliselt seisundini, kus kaotatakse kontroll nö. juhtiva meele üle. Antud seisund annab võimaluse jõuda lukustunud eheda tunnetuseni keha ja emotsiooni tasandil, et viimaseid kogeda ja seejärel jõuda teadvustamiseni, mille pinnalt teha Sulle uus ja parem valik, kuidas edasi...?


TCM teraapia meetod ei ole sobiv Sulle, kui alles teraapiaga alustad. Antud meetod on sobiv, kui tunned, et oled teatud teemaga juba pikemat aega tegelenud, kuid siiski tundub, et olukord ei rahune ja üleliigne stressi seisund on püsiv.

Ei saa garanteerida, et ühest TCM teraapia seansist piisab soovitud seisundini jõudmiseks, see oleneb siiski Sinu valmisolekust ja tahtest lõpetada olukord, kus hetkel püsid. Meetod loob pinnase ja valmisoleku keerukast olukorrast või seisundist välja astumiseks, mis seejärel võib vajada täiendavalt supervisiooni, et viia end antud teemat arvestades tasakaalu.
Kui oled otsustanud toimida tavapärasest teistmoodi, on võimalused Sulle juba avatud. Leiame ning avame peidetud ressursid, et need Sinu heaks tööle panna!


Regulaarsed grupikohtumised ZOOM keskkonnas registreerimisega:

"Spirituaalne tasakaal" reedeti kell 15.00-16.40          TUTVU & REGISTREERI SIIT    
       

Elu on potentsiaal ja Sina selle väljendus!

Eelmine postitus

Nime sünnilugu- SunsetRise on 5!

Mäletan veel üsna erksalt ettevõtte SunsetRise saamislugu, mida saab lugeda postitusest " Kas kannapööre elus on mõistlik?" Posti...

Enim loetud postitused