teisipäev, 9. oktoober 2018

Mis on energiaravi ja kuidas see töötab?

Ilmselt on energiaravi tähendus paljudele meile veel võõras mõiste, kuna tegemist on siiski millegi täiesti müstilise ja nähtamatuga, kuid järjest enam siiski uuritakse antud protsessi toimimist ka teaduslikult ning täna tegelikult teatakse ka teaduslikul baasil ühisvälja olemasolust ja sellest, et meie ümber ei ole tühja ruumi ja kõik koosneb ühest ja samast algallikast, selle erivormides.

"Bioenergeetiline tasakaalustamine"                             Foto: Anna Volmer Photography
Vikipeedias on Bioenergeetika defineeritud järgmiselt: Bioenergeetika on biokeemia haru, mis uurib elusorganismide energiavahetust. See hõlmab tuhandete rakuprotsesside uurimist nagu rakuhingamine ja teised metaboolsed protsessid, mis võivad viia energia tootmise ja kasutamiseni mitmesugustes vormides, näiteks adenosiintrifosfaadi (ATP) molekulides.
ATP on universaalne energia talletaja ja ülekandja, mis osaleb kõigi rakkude metabolismis ehk ainevahetusprotsessis.

Bioenergeetiline tervendamine toetab Sind väga mitmel tasandil üheaegselt: füüsilisel, -emotsionaalsel, -mentaalsel ja -vaimsel tasandil. Igal inimesel on unikaalne energiaväli. Lähtudes meie uskumustest, mõtetest ja emotsioonidest hakkab kujunema ümber ka meie energeetiline keha. 
Miks kirjutan ümberkujunema? 
Põhjusel, et ennem, kui hakkab emaüsas moodustuma füüsiline keha, on energeetiline keha juba olemas ning kujunenud. Sündides satume väliskeskkonda, mis põhjustab meie algse energiakeha muutumise vastavalt väliskeskonnast pärinevatele usukumustele, mille omandame peamiselt läbi lähedaste inimeste mõjutuste ning oma tajude, mõtete ja emotsioonide, millest kujuneb tunne, salvestudes alateadvusesse. See on põhjus, miks keha reageerib tunnetusena erinevates situatsioonides (tõuseb vererõhk, kuskilt hakkab valutama ehk tekib pinge, haigutus vms). 
Inimene ise määrab situatsioonile tähenduse ehk annab mõttes või sõnaliselt hinnangu ja keha salvestab ning reageerib vastavalt alati, kui taas sarnane situatsioon esineb.

Kõik nö. haigused ehk ebakõlad tekivad esmalt energeetilises kehas ja on otseselt seotud halvustavate mõtetega iseendist, talletudes energiavälja madala blokeerunud energiana. Halvustavad ja negatiivsed mõtted ja emotsioonid aga sisaldavad madala vibratsiooniga energiat, mille alla kuuluvad:

Häbi- see, kes ma olen on vale!

Süü- see, mis ma tegin on vale!

Apaatsus- see, mida teen ei huvita, mind ei tunnustata!

Kurbus - see, mida tegin ei olnud piisav!

Hirm- see, mida soovin teha ei tule välja, võin ebaõnnestuda!

Soov/Ootus- see, mida teen peaks olema juba täitunud!

Viha- see, mida ootasin/soovisin, ei täitunud!

Uhkus- tean ja teen rohkem, kui teised ja olen seetõttu parem, targem, ilusam jne., kui teised!


Info, mida tajud, mõtled, näed, loed, kuuled, kompad, räägid, koged- talletub energiavälja vastavalt selle vibratsioonile. 

Madalad vibratsioonid aga seiskavad (loovad takistuse) energiavälja teatud piirkondades olenevalt sellest, missugust sagedust antud informatsioon kannab, moodustades blokeeringut energia kehale. 

Kõige suurema blokeeringu energiakehas tekitavad traumad- nii füüsilised, kui ka emotsionaalsed. Trauma aga üldiselt inimese mälus on uinunud olekus- on olemas, aga inimene on oma tunded ja emotsioonid traumaga seonduvalt ära matnud. See on inimpsüühika mõistes kaitsehoiak, et jääda psüühiliselt tasakaalukaks, et mitte langeda näiteks psühhoosi. 
Alateadvuses on aga kõik alles ja tegelikult ka mõjutab meie igapäeva olekut. Kui trauma allikas neutraliseeritakse, st. tegeletakse traumast põhjustatud emotsioonidega ja keha tunnetustega teraapia jooksul, siis blokeering lahustatakse ja antud juhtum meie kehas enam seiskunud energiat ei põhjusta. Sellest tulenevalt ka inimese reageering neutraliseerub, mis eelnevalt teatud situatsioonides aju erinevate piirkondade koostöös vallandas kehaaistingu.     Allikas: Imeline teadus “ Aju müsteeriumid” lk 64
Protsess on alljärgnev:
väline aisting läbi erinevate meelte - edastamine kuklasagarasse - otsmikusagaras toimub teadvustamine ja meelde jätmine - ühendamine mälestusena hipokampuses - amügdalas seostatakse keha tundega - infona talletamine ajukoorde - otsmikusagaras toimub taas meenutamine jõudes sarnasesse korduvasse sündmusesse.

Teadlased on teinud kindlaks, et teatud mõtted, emotsioonid, tunded seonduvad erinevate organite ning keha talitlustega, mistõttu blokeerunud energia hakkab kuju võtma vastavas kindlas piirkonnas. Meid mõjutab ka külgetõmbejõud, mistõttu tõmbame seda, millest koosneme. 
Kui koosneme suures ulatuses madalast sagedusest ja keha omab suurel hulgal nö. hägust, tumedat valgust, tõmbame väliskeskkonnast seda juurde,  läbi energia aukude, mis meie energiaväljas võivad eksisteerida. On väga oluline saada oma mõtetest, emotsioonidest ja tunnetest teadlikuks, et vältida eespool nimetatud tunnetusi. Teadvel olles hoiad oma keha tasandid vitaalsed, sest kuuled ja kuulad oma keha ja tegutsed vastavalt.

Väga hea raamat, mida julgen soovitada kõigile, kes vähegi usuvad keha, meele ja vaimu ühtsusse on Debbie Shapiro raamat “ Sinu keha räägib sinuga”
Raamatus kirjutatakse, kuidas keha peegeldab Sinu mõtteid ja tundeid, mis annab võimaluse oskusliku kuulamise  ning alateadvusesse kuhjunud info abil leevendada või ära hoida füüsilisi vaevusi, mis on saanud alguse just nimelt energia välja talletunud infost, kui see on madala sagedusega.

Tihti juhtub nii, et inimene ise juba tunnetab, et tervisega on midagi korrast ära, kuid esmapilgul ei pruugi meditsiin antud vaevust veel tuvastada. Aja jooksul aga integreerub energeetilises kehas tekkinud energia kogum füüsilises kehas haigusena, sest energiakeha eksisteerib füüsilise keha sees ja hakkab moodustuma rakkude kogum, kui hävitaja rakud ei suuda enam organismi tõhusalt kaitsta. 

Esmane füüsiline tunnusmärk on tavaliselt meeleolu langus ning peavalu. Keha püüab äratada tähelepanu, et miski on viltu ja enesega on vaja tegeleda, kuid üldjuhul valu eiratakse ja vaigistatakse tabletiga. Tabletiga vaigistatud valuhood ei tervenda aga algallikat ehk põhjust ja üldjuhul lähevad valuhood või meeleolu kõikumised aina tugevamaks. 

Kurb on ka see, et keha väljendusviis muutub intensiivsemaks, hakates tekitama haiguskollet ka teise piirkonda, mis üldjuhul on seotud sama emotsionaalse ja mentaalse probleemiga. Olukord läheb aina hullemaks, kuna blokeerunud energia otsib väljundit. Seiskunud energia inimese energiaväljas tekitab ummistust ja pinget füüsilises kehas.  

Kui räägime näiteks vähkkasvajast, siis meditsiiniline sekkumine on äärmiselt oluline, kuid samal ajal on kriitiline tegeleda ka vaimse tervisega, tuvastamaks põhjuslik seos tagajärjega.
Vähki võib nimetada juba enesehävitusliku programmi lõppstaadiumiks. 
Kui inimene ei ole varem midagi enese heaks ette võtnud, et enese eest hoolitseda, kui number üks. Ei ole  muutnud elustiili ega tegelenud ka emotsionaalse -ja tundekehaga, siis keha peab väljendama end juba väga ekstreemselt. Vähkkasvajal on oma sõnum ja see ei ole tulnud inimest hävitama vaid muutma, kui vaid teda kuulda võetaks! 

Täielikuks tervenemiseks on oluline tegeleda käsikäes meditsiinilse poolega ka vaimse poolega, sest haigus (antud juhul vähkkasvaja) taandub vaid siis, kui on tuvastatud haiguse tekitaja ehk tegelik baaspõhjus. 

Bioenergeetiline protsess keemiaraviga käsikäes on väga oluline, kuna protsess aitab keemiaravist põhjustatud üleliigseid keemilisi elemente kehast väljutada kiiremini, kui keha loomulikult ise seda suudab,  sealjuures tasakaalustades ka energeetilise keha regulatsiooni, et füüsiline keha saaks loomulikul teel puhastuda ja terveneda, produtseerimaks uusi rakke, mis keha immuunsüsteemi toetaks.

Selleks, et muuta oma mõtteid ja hakata kontrollima oma emotsioone on vaja hakata tunnetama oma keha aistinguid.  Vihasena reageerib keha põletava kuumusega, üldjuhul pea piirkonnas, kui tunned hirmu, reageerib keha üldjuhul külma higiga jne, jne. 

Selleks, et saada teadlikuks oma keha tunnetele vastava emotsionaalse baasiga on vaja kaevuda alateadvuse infobaasi, kus on kõik viimse kui infobite’na olemas, mida oled elu jooksul tajunud oma 5 meelega. Alateadvus ei maga kunagi. 
Infoni jõudmiseks on vaja muuta oma teadvusseisundit. Selleks on väga mitmeid erinevaid meetodeid. Üheks neist on holistiline rännak, kuid bioenergeetikuna on võimalus energeetilist keha puhastada ka blokeerunud energia vabastamisega, asendades vabastatud piirkonna  määratlemata  peenenergiaga, mis samal ajal tõstab ka Sinu üldist vibratsiooni, et saaksid hakata järk- järgult resoneeruma kõrgematel sagedustel. (vt. välja toodud allpool).

On oluline et, inimene tõstab oma sagedust pigem aeglases tempos, kuna rohke peenenergia võib põhjustada vastupidiselt vaevusi inimese tervisele põhjusel, et keha ei ole võimeline nii intensiivselt kõrgemate vibratsioonidega resoneeruma. Antud juhul võib haigestuda,  sest organism hakkab intensiivsemalt keha madalatest energiatest puhastama, mis võib tekitada erinevaid füüsilisi reaktsioone nagu näiteks higistamine, palavik, nohu, kõhulahtisus jms.  Sellisel juhul on siiski haigus igati tervitatud, kuna tegemist on füüsilist keha puhastava toiminguga ja seda aeg-ajalt siiski juhtub. Antud juhul on haiguse ilmingud lühiajalised ja mööduvad ühe-kahe-kolme päevaga, mõnel juhul ka pikemalt, olenevalt muutuse sügavusest. Antud protsessi nimetatakse metatervise kohaselt tervenemisfaasiks, mida võib olla 2. Nende  kahe faasi vahele jääb tervenemistipp, mis väljendub tavaliselt nii emotsionaalselt kui ka füüsiliselt  intensiivselt. Sealjures võid tunda end kummaliselt, kuna ei mõista oma käitumist, reaktsiooni või nö.haigestumist.  


Teraapias käies määratakse teraapia kava individuaalselt, mistõttu ei ole ühest vastust, kui tihti peaks inimene teraapias käima, et tagada sujuv ja turvaline tervenemisprotsess.

Organism võib vajada bioenergeetilise seansi järgselt rohkem puhkust ja und, mistõttu ei ole harv, kui inimesed ütlevad, et magasid nagu beebid pärast seanssi. Kuid on ka vastupidist tagasisidet, kus öeldakse, et olin nagu energia jänku ja mõned inimesed ei taju ka mingit erinevust. Sellest tuleneb aga fakt, et olemegi kõik unikaalsed ja meie kehad reageerivad erinevalt, olenevalt ka muidugi sellest, mis tasandil me energeetiliselt asume.

Alljärgnevalt toon vastupidiselt madalatele emotsionaalsetele vibratsioonidele kõrgemate emotsionaalsete vibratsioonide tähendused, mis tekivad bioenergeetilise tasakaalustamise- ja tervenemise tulemusel järk- järgult. Ülal toodud ja allolevate kriteeriumite baasil on võimalus end hinnata, missugusel tasandil hetkel resoneerud!


"Mediteeri, see on parim algus iseenda tervenemisele"Foto: Anna Volmer
Neutraalsus- see, mida tunnen on tühjus, mul ei ole   seisukohta!

Tahtejõud- tean, mida tahan ja liigun sinna poole!

Aktsepteerimine- see, mida olen teinud on parim, mida sel hetkel oskasin ja see on ok!

Põhjuslikkus- kõik, mis on juhtunud on juhtunud minu kõrgemaks hüvanguks!

Armastus- ma tunnen end turvaliselt ja juhituna. Tunnen, et elu on lihtne!

Rõõm- tunnen, et elu pakub imelisi võimalusi ja jagan oma rõõmu ka teistega!

Rahu- tunnen, et sisimas on rahu ja suhted on harmoonilised.

Valgustatus- Ma usaldan elu täpselt sellisena nagu see minuni jõuab, elades oma tõe järgi!


Bioenergeetiline protsess aitab:


PUHASTADA energeetilises kehas madalasageduslikud blokeeringud, mis on peamiselt tekkinud emotsionaal- ja mentaalkeha koosluses. Füüsilises kehas suretatakse üleliigsed bakteriaalsed rakud  valgus-ja soojusenergia koosmõjul, mille tagajärjel lünfisõlmedest vabanevad kahjulikud blokeerunud vanad rakud, mis mittevabanemisel hakkaksid tekitama haiguskoldeid.

LAADIDA energeetiline keha uue määratlemata peenenergiaga, mis füüsilises kehas  väljendub valge vereliblede ehk leukotsüütide (T-rakud, B-rakud, NK-rakud) taastootmise, kaitsmaks loomulikku immunsüsteemi ning tõketeta vere- ja hapniku ringlust kogu kehas.

TASAKAALUSTADA energeetilise keha energiakeskuste koostöö, maandades üleliigse energia ning luues võimaluse energial taas takistusteta ringelda, lasets  energiasüsteemil end laadida ja maha laadida vastavalt vajadusele. Füüsilises kehas normaliseerub keha vedelike kogus, mille tulemusena inimene tunneb end tervemalt, energilisemalt, rõõmsamalt ja kergemalt. Normaliseeruvad söömisharjumused ja vedeliku tarbimine põhjusel, et inimene tunnetab oma keha vajadusi ja reageerib neile vastavalt. Organism alustab loomulikku tervenemisprotsessi, viies vereringe, immuunsüsteemi ning vee -ja energiataseme tasakaalu kogu kehas.


"Kui usume, siis terveneme!"            Foto: Ester Karm
Kahjuks ei ole võimalik protsessi alustades koheselt öelda, kui kiiresti bioenergeetiline protsess  tervislikus pildis tulemusi loob, kuna teraapiasse saabudes on iga indiviidi olukord nii füüsilisel, -emotsionaal, -mentaal kui ka vaimsel kehal erinev. 
Kindlasti on protsess lühiajalisem, kui inimesel on tekkinud energiablokeeringud vaid energeetilises kehas ja ei ole veel integreerunud füüsilisse kehasse. Antud puhul aitab paarist korrast, et tunda end reipana ning teotahtelisena. 

Energiaväli muutub pidevalt peamiselt meie mõtete ja emotsioonide tulemil, seega on oluline saada oma mõtetest ja tunnetest teadlikuks, et enda biovälja hoida tasakaalus. Kuna seda on kergem öelda kui teha, siis esialgu on mõistlik end regulaarselt bioenergeetiliselt tasakaalustada, et tunda end tervelt ja energiliselt. Samuti aitab protsess pikemas perspektiivis jäädagi tasakaalukamaks, kuna igal seansil Sinu bioväli muutub ka järjest vitaalsemaks, sest alati on mõni emotsioon või keha tunnetus aktiivses olekus ja on võimalik lihtsasti seetõttu ka Sinu energiaväljast lahti lasta. 

Sarnaselt nagu füüsilisele kehale anname võimaluse treeninguks, et püsida toonuses vajab ka kogu energeetiline süsteem hoolitsemist, et füüsiline -ja vaimne keha püsiks tervena. 

Bioenergeetilist tasakaalustamist võiks lubada 
vähemalt kord kahe kuu tagant endale inimene, kes ise mingil põhjusel oma vaimse tervisega regulaarselt ei tegele. 

Bioenergeetilist tervendamist aga juhtudel, kui on tekkinud füüsiline probleem ja soovitakse haigust peatada. Taanduma hakkab haigus, kui inimene südamest usub oma tervenemisse ja täidetakse juhiseid teraapia vahelisel perioodil.   

Bioenergeetilist protsessi on võimalik teostada ka distantsilt lamades mugavalt kodus oma voodis, millel on ka teatud eelised põhjusel, et seansi järgselt on võimalik magada täpselt nii kaua, kuni keha oma loomulikuks tervenemiseks vajab.

Kokkuvõtvalt Inimese enesetunne bioenergeetilise tervendamise protsessi tulemusena muutub rõõmsamaks ja teotahtelisemaks. Keha aga lõdvestub ja pinged, mis tekitavad valu, vabanevad. Protsessi järgselt keha alustab loomulikku tervenemist lähtuvalt muutustele, mis on toimunud inimese energeetilises kehas. 

Kui eelnev tekst äratas Sinus huvi bioenergeetilist tasakaalustamist ja/või tervendamist ise kogeda, saad aja broneerida läbi broneerimiskeskonna SIIT

Minust saad lugeda pikemalt SIIT

Teenustega saad tutvuda SIITPäikest ja palju tervist kõigile!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Eelmine postitus

Nime sünnilugu- SunsetRise on 5!

Mäletan veel üsna erksalt ettevõtte SunsetRise saamislugu, mida saab lugeda postitusest " Kas kannapööre elus on mõistlik?" Posti...

Enim loetud postitused