Oluline info


Saavutamaks teraapia protsessi parimad tulemused on oluline eelnevalt tutvuda alljärgnevate punktidega:

 1. On olemas valmisolek astuda samm edasi käesolevast momendist - oma võimalikust mugavustsoonist. 

 2. Olemas on kliendi tahe end muuta.  Olukorras, kus klient on kellegi teise survel teraapiasse ilmunud peab terapeut olema valmis kliendile seda tunnistama ja loobuma edaspidisest koostööst. Vastutuse eesmärgi saavutamisel peab võtma endale klient, mitte terapeut põhjusel, et tervenemist peab soovima klient mitte terapeut.

 3. Kui teraapia vajadus on tervislikel põhjustel, ei anna teraapias käimine alust jätta ära meditsiinilistel kaalutlustel määratud medikamente. Samuti on tervise huvides oluline kindlasti jätkata regulaarset arstlikku kontrolli. Teraapia on üks viis toetamaks füüsilise keha tervenemist, jõudes haiguse tekitajani ehk traumani minevikus. Just trauma ongi holistilises käsitluses tegelik haiguse põhjustaja ning pesitseb tunnetusena inimese teatud keha piirkonnas. Kui klient terapeudi abiga antud tunnetuse oma kehas vabastab ja tervendab läbi teraapiaprotsessi, saab keha alustada loomulikku tervenemist, mille tulemusel hakkab füüsiline vaegus taanduma. Sellest tulenevalt on pidev meditsiiniline järelvalve oluline ning vajalik. Kahjuks ei saa tulemust garanteerida, sest paljuski oleneb tulemus haiguse etapist ning inimese teadvusseisukorrast

 4. Klient on teadlik, et läbi teraapia protsesside hakkab tema elu muutuma, mis võib  ette tuua esmapilgul ka nö. "halbu" olukordi (Näiteks-  kliendiga  muudeti alateadvuses teatud uskumus, kuid selleks, et antud uskumus saaks hakata töötama uue programmi järgi, peab klient uskumusega seonduvalt rinda pistma õige pea teatud elusituatsioonis.) Need nö. "halvad"olukorrad spirituaalses maailmapildis on võimalused, mis annavad inimesele korduva sündmuse näol platvormi regeerida tavapäraselt teistmoodi ja seeläbi muuta oma harjumuspärasusi. 

 5. Terapeut ei ole keegi, kes saab inimese elu korda teha. Inimene ise oma usu, tahte ning sooviga ennast muuta ja tervendada, algatab tervendamise protsessi. Selleks annab inimene loa nõustajal/terapeudil oma teadmiste/viiside/meetoditega protsessi läbi viimiseks, luues omavahelise koostööga tulemuse.

 6. Põhjusel, et iga inimene on unikaalne, ei saa terapeut garanteerida tulemustele tähtaega. Öeldakse, et igale inimesele antakse täpselt nii palju, kui ta jõuab kanda. Sellest lähtub ka teraapia vajadus ning muutuste protsessi kulg. Muutume täpselt nii kiiresti või aeglaselt, kui meile on turvaline ja tervislik.

 7. Teraapia vahelisel perioodil on oluline, et klient töötab läbi teraapias läbi viidud materjali, mis tagab kogu protsessi parima tulemuse.

 8. Teraapia protsessi lõppeesmärk on sillutada kliendile vilumus jätkata tervikliku ehk holistilise eluviisiga.

 9. Loomulikult on teraapias toimuv konfidentsiaalne ja terapeudil on vaikimiskohustus.

 10. Lähtun oma töös eetika reeglitest, millega saad lähemalt tutvuda siit: Eetikakoodeks

Kliendina kinnitan, et 
 1. Teraapias/nõustamisel osaledes mõistan, et Kristel Kesalo on intuitiivne energiaspetsialist, terapeut ja konsultant, mitte arst, meditsiinilise väljaõppe saanud praktik, litsenseeritud, sertifitseeritud või registreeritud meditsiiniõde või proffessionaalne meditsiinitöötaja. Saan aru ja nõustun, et teraapia ja/või nõustamisprotsessi jooksul ei pakuta mingeid meditsiinilisi ega tervisega seotud ootusi või lubadusi ega kinnitusi teatud tulemuste kohta. 
 2. Saan aru ja nõustun, et intuitiivmeditsiiniline lugemisseanss ei asenda ega ole võrdne arstliku konsultatsiooniga.


Eelpool toodud punktid käime läbi ka esimesel kohtumisel juhuks, kui midagi jäi arusaamatuks. Seetõttu ei tasu neist punktidest end lasta mõjutada hirmul, sest inimese alateadvus on programmeritud hirmu tunnetusele ehk "võitle või põgene" reaktsioonile. 

Inimene käitub igapäevaselt lähtuvalt alateadvuse infost. Kui alateadvus töötab nö. programmil - hoiduda kõigest, mis tekitab hirmu ja valu, siis on Sinu elus olulised muutused väga rasked tekkima, sest alateadvus kaitseb sind võimaliku ohu eest ning hoiab sind nö. turvalises keskkonnas, kus kõik on tuttav. Juhul, kui tekib situatsioon, kus võib tekkida teadmatus tuleviku olukorra ees, käivitab alateadvus hirmu tunnetuse kehas, andes märku, et nüüd on aeg võitluseks, tardumiseks või põgenemiseks sellest olukorrast. Kokkuvõtlikult, kui tunned end eelnevas lõigus ära, siis esimene samm muutusele on leppida kokku aeg esimeseks konsultatsiooniks telefonitsi +372 5127086 või e-posti teel  info@sunsetrise.eu                              SunsetRise OÜ

Kõrgemäe 18, 
71005 Viljandi
Tel: +372 512 7086

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar

Eelmine postitus.

Tegevusetuse valu ja ilu...

      "Iseenese eest ei põgene... "             Foto: Ester Karm Täna on selline huvitav päev- Mitte midagi tegemise rahvusvahelin...

Enim loetud postitused